Skip to main content

Protective effect of Nigella sativa and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced DNA damage in PC12 cells.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Xu, Guihua; He, Jinting; Guo, Hongliang; Mei, Chunli; Wang, Jiaoqi; Li, Zhongshu; Chen, Han; Mang, Jing; Yang, Hong; Xu, Zhongxin
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145885
PubMed Central
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3570085
PubMed Central
by Halicka, H. Dorota; Zhao, Hong; Li, Jiangwei; Traganos, Frank; Zhang, Sufang; Lee, Marietta; Darzynkiewicz, Zbigniew
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229966
PubMed Central
by Jiang, Hong; Lv, Pengfei; Li, Jichang; Wang, Hongjun; Zhou, Tiezhong; Liu, Yingzi; Lin, Wei
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4146026
PubMed Central
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3985249
PubMed Central
by Alimohammadi, Samad; Hobbenaghi, Rahim; Javanbakht, Javad; Kheradmand, Danial; Mortezaee, Reza; Tavakoli, Maryam; Khadivar, Farshid; Akbari, Hamid
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3849825
PubMed Central
by Dollah, Mohammad Aziz; Parhizkar, Saadat; Izwan, Mohammad
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4075697
PubMed Central
by Ghorbanihaghjo, Amir; Safa, Javid; Alizadeh, Samira; Argani, Hassan; Rashtchizadeh, Nadereh; Taghinia, Mohammad Vahid; Abbasi, Mehran Mesgari
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805884
PubMed Central
by Wu, Han; Zhang, Huina; Wang, Changjun; Wu, Yihua; Xie, Jiajun; Jin, Xiuming; Yang, Jun; Ye, Juan
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3247171
PubMed Central
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898005